Goed nieuws om te melden!

Donatie voor de Foundation.

Lees verder

Pinidraf Golf Cup 

Lees meer over de Pinidraf Golf Cup

Lees verder

The Pinidraf Foundation

De Pinidraf Foundation is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die tot doel heeft het bieden van ondersteuning aan kinderen die lijden aan het isodicentrisch markerchromosoom 15. Deze zeer zeldzame en daardoor weinig bekende genetische aandoening is ongeneeslijk. Omdat de groep patiënten klein is, wordt er geen grootschalig onderzoek verricht door bijvoorbeeld de pharmaceutische industrie. Wel zijn initiatieven ontwikkeld in de universitaire ziekenhuizen van Nijmegen en Groningen.

Lees verder